PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Telemarksplommer
Telemarksplommer
Del denne siden

Høring av utkast til endring av forskrift om beskyttelse av produktbetegnelse tilknyttet Telemarkfrukt.

Skrevet av Stiftelsen Norsk Mat den 15.3.2021

Telemarksplommer
Del denne siden

Høring av utkast til endring av forskrift om beskyttelse av produktbetegnelsen Telemarksepler, Telemarksplommer og Telemarksmoreller

På vegne av Mattilsynet sender Stiftelsen Norsk Mat med dette utkast til endring av forskrift 14.12.2015 nr 1863 ut på høring, jf lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 37.

Anmodning om endring av forskrift for beskyttelse av Telemarksplommer, Telemarksepler og Telemarksmoreller ble framsatt av rettmessig bruker og er innefor gjeldene prosedyrer. Etter en grundig gjennomgang av gjeldende forskrift, har rettmessig bruker funnet at det bør gjøres noen justeringer for å bringe forskriften mer i tråd med gjeldende praksis samt at det blir mulig å bruke et navn som tas i bruk av grossist- og omsetningsledd.

Dette gjelderbåde for forskrift om beskyttelse av produktbetegnelsen Telemarksepler, Telemarksplommer og Telemarksmoreller. Høringsbrev er vedlagt for alle tre. 

Høringsfrist for alle tre er 15.06.2021.

Enhver har rett til å avgi høringssvar jf. forskrift om beskyttede betegnelser § 20.

Høringssvar skal sendes til Stiftelsen Norsk Mat, Postboks 1344 Vika, 0113 Oslo. Eller til post@matmerk.no