PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Reinsdyr i fjellet
Reinsdyr i fjellet
Del denne siden

Høring av utkast til forskrift om beskyttelse av produktbetegnelsen Rein frå Jotunheimen / Rein fra Jotunheimen som geografisk betegnelse

Skrevet av Stiftelsen Norsk Mat den 15.3.2021

Reinsdyr i fjellet
Del denne siden

Produsentorganisasjonen Kontaktutvalget for Tamreinlaga har søkt om geografisk lovbeskyttelse under navnet Rein fra Jotunheimen. Søknaden er behandlet av Mattilsynet og utkast til forskrift ligger nå ute på høring. Frist for å svare er 15.06.2021.

På vegne av Mattilsynet sender Stiftelsen Norsk Mat med dette utkast til forskrift om beskyttelse av Rein frå Jotunheimen / Rein fra Jotunheimen som geografisk betegnelse ut på høring, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker § 37. 

Rein fra Jotunheimen er kjøt av tamrein (Rangifer tarandus tarandus) som har gått på naturbeite i fjellområda i Jotunheimen og Valdres/Filefjell.  

Hørringsfrist  er 15.06.2021

Enhver har rett til å avgi høringssvar jf. forskrift om beskyttede betegnelser § 20.

Høringssvar skal sendes til Stiftelsen Norsk Mat, Postboks 1344 Vika, 0113 Oslo. Eller til post@matmerk.no