PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Skjenning har en beskyttet geografisk betegnelse
Skjenning har en beskyttet geografisk betegnelse
Del denne siden

De ulike merkene

Skrevet av Stiftelsen Norsk Mat den 4.5.2022

Skjenning har en beskyttet geografisk betegnelse
Del denne siden

Her finner du de ulike kravene som må oppfylles for å kvalifisere til å bli en nasjonal matskatt

Beskyttet opprinnelsesbetegnelse

For å oppnå en beskyttet opprinnelsesbetegnelse må det kunne dokumenteres en svært nær sammenheng mellom produktets egenskaper eller kvalitet og det geografiske produksjonsområdet.

Se Hovedkrav, § 5.

Beskyttet geografisk betegnelse

Denne beskyttelsen kan oppnås for næringsmidler som har en kobling til det geografiske området som produktbetegnelsen angir. Koblingen trenger ikke å være like sterk som for beskyttet opprinnelsesbetegnelse, og næringsmiddelet trenger ikke å være produsert i det geografiske området.

Se Hovedkrav, § 7. 

 

Beskyttet tradisjonelt særpreg

Denne beskyttelsen kan oppnås for næringsmidler som har en tradisjonell karakter enten ved bruk av tradisjonelle råvarer eller tradisjonell produksjonsmåte.

Se Hovedkrav, § 11. 

 

Hovedkrav

Hovedkrav, § 5

  • Næringsmidlets produktbetegnelse må angi navnet på et geografisk område eller et sted.
  • Produktet må kunne spores tilbake til produksjonsområde.
  • Næringsmidlets særegne kvalitet og omdømme må kunne tilskrives det definerte området eller stedets geografiske miljø (både naturbetingede og menneskelig forhold, slik som for eksempel spesielle klimatiske forhold, jordsmonn eller produksjonsmetoder.)
  •  Næringsmidlet må være produsert (råvarer), bearbeidet og foredlet i det definerte området.


  Hovedkrav, § 7

  • Næringsmidlets produktbetegnelse må angi navnet på et geografisk område eller et sted.
  • Produktet må kunne spores tilbake til produksjonsområde.
  • Næringsmidlets særegne kvalitet, eller omdømme må kunne kobles til den geografiske opprinnelsen.
  • Næringsmidlet må enten være produsert (råvarer), bearbeidet eller foredlet i det definerte området.

 Hovedkrav, § 11

  • Næringsmidlets produktbetegnelse (navn)  må i seg selv være særpreget og tradisjonelt, eller den må uttrykke næringsmidlets særpreg.
  •  Næringsmidlet må enten være fremstilt av tradisjonelle råvarer, eller ha en tradisjonell sammensetning eller være produsert i henhold til den tradisjonelle produksjonsmåten.