PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lutefisk rost02 beskyttede betegnelser matmerk
Del denne siden

Retningslinjer for merking av ingredienser

Skrevet av Matmerk den 7.1.2021

Del denne siden

EU Kommisjonen har vedtatt retningslinjer for merking av næringsmidler som inneholder ingredienser med en beskyttet betegnelse. Disse retningslinjene skal også følges av beskyttede betegnelser i Norge

Dette gir produsentene en mulighet til å synliggjøre næringsmidler med en beskyttet betegnelse, også når de inngår som en ingrediens i et annet næringsmiddel. Det gis imidlertid klare regler for hvordan en slik merking skal gjøres for at den skal være lovlig. Retningslinjene fra EU finner du her.

 1. En beskyttet betegnelse kan brukes fullt ut i ingredienslisten, med samme skriftstørrelse, skrifttype, farge m.m. som de andre ingrediensene. Prosentvis mengde (quid) med det beskyttede næringsmidlet skal oppgis i sammenheng med dette.
   
 2. En beskyttet betegnelse kan også brukes som en del av varebetegnelsen, eller i tilknytning til varebetegnelsen, forutsatt at:

  Produktet ikke inneholder en sammenlignbar/lik ingrediens som den beskyttede ingrediensen.
  Eks: Dersom både Ringerikserter og en annen type erter er ingredienser i samme næringsmiddel , kan ikke Ringerikserter angis som en del av eller i tilknytning til varebetegnelsen (men kan oppgis i ingredienslisten, se under pkt 4)

  Ingrediensen må gi næringsmidlet et avgjørende karaktertrekk. Eks. Marinert lam, fremstilt av Villsau frå Norskekysten, Eks. Raket røye, fremstilt av Ishavsrøye Vesterålen
  Prosentvis mengde med det beskyttede næringsmidlet skal ideelt sett oppgis i tilknytning til varebetegnelsen, alternativt i ingredienslisten
   
 3. Dersom det brukes en lik ingrediens som den beskyttede i næringsmidlet (f.eks. Ringerikserter og en annen type erter) kan den beskyttede ingrediensen kun oppgis i ingredienslisten og ikke i tilknytning til varebetegnelsen. Som under punkt 1 gjelder kravet til samme skriftstørrelse, skrifttype, farge m.m. som de andre ingrediensene.
   
 4. Bruk av bokstavbetegnelsen eller logo for det beskyttede næringsmidlet som brukes som ingrediens, må brukes på en slik måte at det ikke ser ut som om næringsmidlet som helhet har oppnådd en beskyttet betegnelse.