PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lofotlam er en beskyttet geografisk betegnelse
Lofotlam er en beskyttet geografisk betegnelse
Del denne siden

Spørsmål og svar

Skrevet av Stiftelsen Norsk Mat den 25.3.2021

Lofotlam er en beskyttet geografisk betegnelse
Del denne siden

Hvorfor søke om en beskyttet betegnelse og hva betyr det egentlig? Her er spørsmål og svar om merkeordningen.

Hva er beskyttede betegnelser?
Beskyttede betegnelser er en offentlig merkeordning som kan gi juridisk vern av  navn på tradisjonelle matprodukter med særpreg og klar tilhørighet til et bestemt geografisk område.

Merket verner våre nasjonale matskatter:
  • Garantert særpreg fra et bestemt geografisk område
  • Tar vare på kunnskap og tradisjoner
  • Stiller krav til hvordan produktet skal lages
  • Garantert at du får ekte vare.
Hva er motivasjonen bak Beskyttede Betegnelser?
Merkeordningen skal gjennom å hindre ulovlig kopiering og etterligning av produktnavn bidra til økt verdiskaping i distriktene. Målet er også å bidra til utvikling av matmangfold og lokal mat med særpreg. Forbrukerne sikres dessuten pålitelig informasjon om produktenes opprinnelse og særpreg.

Bygger Beskyttede Betegnelser på en tilsvarende merkeording i EU?
Merkeordningen ble i sin tid innført i EU som et ledd i en omlegging av landbrukspolitikken, og er en strategi for verdiskaping gjennom lokal og regional næringsutvikling. Norge valgte å innføre en tilsvarende merkeordning, fordi erfaringene fra mange EU-land har vist seg å være en vellykket strategi for næringsutvikling i distriktene.

Hvem er det som saksbehandler og godkjenner søknader om en beskyttelse?
Merkeordingen forvaltes av Mattilsynet i samarbeid med Stiftelsen Norsk Mat . Stiftelsen Norsk Mat gir råd og veiledning samt foretar saksbehandling av søknader og innstilling til Mattilsynet. Mattilsynet fatter den endelige avgjørelsen  om søknaden skal godkjennes.

Hvor mange produkter har oppnådd en beskyttelse?
I Norge er 31 norske og tre utenlandske godkjent etter ordningen.
I EU, der denne ordningen har eksistert siden 1992, har over 4000 ulike matprodukter fått beskyttelse.

Hva er spesielt med et matprodukt med Beskyttet Betegnelse?
Produkter med en beskyttet betegnelse er tradisjonsprodukter som garanterer særpreg fra et bestemt geogrfisk område. Gjennom krav til hvordan produktet skal lages, tar man vare på kunnskap og tradisjoner og forbruker får ekte vare.

Hva kreves av et produkt for at det skal få en beskyttet betegnelse?
Det er ulike krav avhengig av hviken type betegnelse det søkes om.
Dette kan være krav til tradisjon, særpreg, at egenskapene eller kvaliteten skyldes dyrkingsforholdene m.m. Se nærmere om vilkårene i forskriften om beskyttede betegnelser hos Lovdata.

Hvorfor skal norske matprodukter søke om Beskyttede betegnelser?
  • Det gir et sterkt juridisk vern mot kopiering og etterligning av produktnavn
  • Det hindrer snylting på og utvanning av omdømme
  • Et godt verktøy for å sikre investeringer
  • Befester et produkt som et kvalitetsprodukt
  • Samarbeid om å forsvare en felles merkevare
  • Lovbeskyttelsen - følges opp av det offentlige ved brudd

Er det et behov for å lovbeskytte matprodukter som i seg selv gjennom tradisjon og opprinnelse er spesielle?
Ja, fordi man da kan unngå kopiering og etterligning av produktet.

Hva skiller Beskyttede betegnelser fra andre aktuelle merkeordninger?
Beskyttede betegnelser er en av fire nasjonale merkeordninger for mat. Disse er Beskyttede betegnelser, Spesialitet, Nyt Norge og Ø-merket. Forskjellene er kort forklart:

Spesialitetmerket viser vei til unike smaksopplevelser. Produktet som bærer dette kvalitetsmerket er laget i Norge og oppfyller fastsatte krav til råvare, produksjonmåte og/eller oppskrift.
Et uanvhengig fagutvalg vurderer om produktet er en unik smaksopplevelse.

Nyt Norge innebærer at produktet er produsert av kvalitetssikrede norske råvarer i Norge.

Disse tre merkeordningen blir alle forvaltet av Stiftelsen Norsk Mat  (Beskyttede Betegnelser i samarbeid med Mattilsynet).

Den fjerde ordningen - Ø-merket – er basert på en offentlig forskrift og forvaltes av Debio. Ø-merket garanterer at produktene er økologisk produsert.

Hvorfor skal jeg som forbruker velge produkter med beskyttede betegnelser?
Ved å kjøpe et produkt med en beskyttet betegnelse kjøper du et produkt med særpreg fra et bestemt geografisk område. Du har en garanti for at påstander om produktets tradisjon, historie, produksjonsprosess, egenskaper, geografisk tilknytning m.m. er riktige.

Eksisterer det et marked for norske matspesialiteter med tradisjon og geografisk forankring?
Undersøkelser bekrefter at forbrukere i økende grad etterspør produkter med historie og at de ønsker å vite mer om produktenes opprinnelse.

Hvor får man kjøpt matprodukter med beskyttede betegnelser?
Produkter med en Beskyttet betegnelse fås kjøpt i utvalgte butikker, spesialitetsbutikker og direkte fra produsent. 

Den enkelte produsent kan også kontaktes for informasjon om salgssteder.

Hvor lang tid tar det å få en beskyttet betegnelse?
Saksbehandlingen er på ca 2 år inklusive en tre måneder lang høringsperiode.

Behandlingstiden gjenspeiler kompleksiteten i sakene. Vilkårene som stilles til en beskyttelse av en produktbetegnelse omfatter strenge krav til dokumentasjon av tilknytningen mellom produktets egenskaper og det geografiske miljøet de er dyrket/produsert i. Søkerne må også dokumentere produktets tradisjon og historikk knyttet til det geografiske området, sporbarhet og påberopte egenskaper og særpreg ved produktet.

Er det mulig nå å få beskyttet norske matprodukter i EU?
Dersom man oppnår en beskyttelse i Norge kan man som tredjeland søke om å få tilsvarende beskyttelse i EU.