PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
De tre ulike beskyttede betegnelsene som inngå i Norges nasjonale matskatter
De tre ulike beskyttede betegnelsene som inngå i Norges nasjonale matskatter
Del denne siden

Fakta og kontaktinformasjon

Skrevet av Stiftelsen Norsk Mat den 25.3.2021

De tre ulike beskyttede betegnelsene som inngå i Norges nasjonale matskatter
Del denne siden

Her finner du fakta og kontaktinformasjon om merkeordningen beskyttede betegnelser

Spørsmål og svar

Hva er spesielt med et matprodukt med Beskyttet Betegnelse? 

Produkter med en beskyttet betegnelse er tradisjonsprodukter som garanterer særpreg fra et bestemt geogrfisk område. Gjennom krav til hvordan produktet skal lages, tar man vare på kunnskap og tradisjoner. Forbruker får ekte vare.

Hvorfor skal norske matprodukter søke om Beskyttede betegnelser?

  • Et sterkt juridisk vern mot kopiering og etterligning av produktnavn
  • Hindre snylting på og utvanning av omdømme
  • Verktøy for å sikre investeringer
  • Definere spesifikk(e) kvalitet(er) på produktet. Befeste et produkt som et kvalitetsprodukt
  • Samarbeid om å forsvare en felles merkevare
  • Lovbeskyttelsen - et offentlig anliggende

Hva er motivasjonen bak Beskyttede Betegnelser?

Merkeordningen skal gjennom å hindre ulovlig kopiering og etterligning av produktnavn bidra til økt næringsutvikling og verdiskaping. Målet er også å bidra til utvikling av matmangfold og lokal mat med særpreg. Forbrukerne skal dessuten gjennom merkeordningen sikres pålitelig informasjon om produktenes opprinnelse og særpreg.

Hva kreves av et produkt for at det skal få en beskyttet betegnelse?

Produktet må oppfylle alle krav som stilles til den enkelte betegnelse det søkes om. Dette kan være krav til tradisjon, særpreg, at egenskapene eller kvaliteten skyldes dyrkingsforholdene m.m.

Pressekontakt

Pressekontakter:
Kommunikasjonssjef: Anne Mette Johnsen, anne.mette.johnsen@norskmat.no, tlf: 909 61 602

Fagsjef lokalmat/advokat: Nina Hegdahl: nina.hegdahl@norskmat.no, tlf: 928 50 959