PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Hogfjellslam miljo beskyttede betegnelser

Høgfjellslam fra Nord-Gudbrandsdal

Østlandet Geografisk

Høgfjellslam fra Nord-Gudbrandsdal er kjøtt av lam som gjennom beitesesongen har beita i høgfjellet i Nord-Gudbrandsdalen.

Den høye kvaliteten på kjøttet knyttes til de spesielle beiteforholdene.

I Nord-Gudbrandsdalen kan tradisjonen med sauehold føres helt tilbake til landnåmstida (årene 870–930 e. Kr.), muligens enda tidligere.

I Nord-Gudbrandsdalen finner man de høyeste utmarksbeitene i Norge. Hele 73 % av beitearealet til Høgfjellslam fra Nord-Gudbrandsdal ligger over 1000 moh.. Etter hvert som snøen smelter, trekker dyrene etter og slik får de tilgang på proteinrik nygroe gjennom hele beitesesongen, noe som bl.a. gir lam med høy slaktevekt og slakteklasse.

Høgfjellslam fra Nord-Gudbrandsdal er lam som har beitet i minimum 11 uker i beiteområder som ligger over 800 moh. Det stilles krav til både kjøttklasse og fettgruppe for at betegnelsen Høgfjellslam fra Nord-Gudbrandsdal skal kunne brukes.

hogfjellslam-lam
hogfjellslam-nordgudbrandsal
Del denne siden

Produsentsammenslutning

Kart