PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Kurv valdres polse

Kurv frå Valdres

Østlandet Geografisk

Kurv frå Valdres er urøykt spekjepølse laga i samsvar med gammal tradisjon i Valdres.

Den finst i eit mangfald av storleikar og former. Den er kjenneteikna ved ein mørk ytterkant, raudfarga kjerne og søtleg smak.

I Valdres er det lang tradisjon for å lage spekjepølse. Av oppskriftene som blir brukte i dag, veit vi at nokon kan førast tilbake til ca. 1910, men dei er truleg mykje eldre. Spekjepølse vart laga for å konservere kjøtt og innmat som ikkje vart utnytta på annan måte etter haustslaktinga på gardane. Nemninga ”kurv” har i lang tid vore brukt i Valdres om alle typar spekjepølse. Både kjøttype og mengda av innmat varierte mykje, avhengig av tilgjengeleg råvare og om det skulle lagast festkurv eller kvardagskurv. Kurv frå Valdres omfattar dei tre hovudtypane storfe, småfe eller vilt.

Profesjonelle produsentar har no teke over størstedelen av produksjonen i Valdres. Særpreget til Kurv frå Valdres skriv seg frå dei naturgitte føresetnadene i Valdres og den tradisjonelle foredlingsmetoden utan bruk av startarkultur. Klimaet i Valdres i foredlingsperioden frå 1. november til 1. april er tørt og kjølig, noko som er gunstig for naturtørking. I tillegg til klimaet vil det i hovudsak vere vekstforholda til bakteriefloraen på foredlingsstaden (husfloraen) som gir Kurv frå Valdres sitt særpreg.

kurv-valdres-torkeloft-beskyttede-betegnelser
Kurv valdres landskap
Del denne siden

Produsentsammenslutning

  • Adresse: Kurv frå Valdres BA, Co/ Bente Rakstad, Bygdinvegen, 2177 Heggenes 
  • Telefon: 995 36 004
  • E-post: b-alicr@online.no 
  • Kontaktperson: Bente Rakstad, 995 36 004

Forskrift: FOR 2011-04-07 nr 367: Forskrift om vern av Kurv frå Valdres som geografisk nemning

Kart