PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Lyngenlam-MM-07607

Lyngenlam

Nord-Norge Geografisk

Lyngenlam beiter i de høye fjellene på Lyngenhalvøya. Dyrene finner ferske planter nede ved fjæra i juni og trekker oppover mot fjellet etter som snøen tiner. Det gir et unikt beite for sau og lam.

Sauedrift har lange og sterke tradisjoner i Lyngen. Ifølge Lyngens regionhistorie hadde hver gård og husmannsplass fra tidlig på 1800-tallet og fram til rundt 1960-tallet rundt 10–12 sauer. Kjøttet og innmaten var viktig som mat og byttevare, og ulla var nødvendig både for å lage klær og også som byttevare. På 1960-tallet kom den organiserte saueavlen i gang i Lyngen, noe som resulterte i økt lammetall og slaktevekt. Kunnskapen om og interessen for sauehold og -avl har blitt videreført til dagens sauebønder.

Lyngenhalvøya har svært gode utmarksbeiter, og så mye som 62 % av beitearealet er definert som svært godt og godt. De gode utmarksbeitene kan tilskrives at området har et næringsrikt jordsmonn og en godt kultivert vegetasjon. Gjennom intensivt beite blir beiteområdene dominert av grasrike arter som er de beste beiteplantene for sau.

De høye fjellene gir sauene friskt beite hele sommerhalvåret. Dyrene finner ferske planter nede ved fjæra i juni og trekker oppover mot fjellet etter som snøen tiner. Lyngens fortrinn er det store potensialet av ulike beitetyper mellom fjord og fjell. Jevn tilgang på unge og friske planter i beitesesongen med høyt proteininnhold bidrar til at lammene vokser raskt.

Alle foto: Petter Bruvold

Lyngenlam-MM-07611
Lyngenlam-MM-07608
Del denne siden

Produsentsammenslutning

  • Adresse: Lyngenlam SA. Underfjellveien 55, 9060 Lyngseidet
  • E-post: runo.berglund@lyngen.net
  • Kontaktperson: Runo Berglund
  • Telefon: 915 64 221

Forskrift: 

Forskrift om beskyttelse av Lyngenlam som geografisk betegnelse

Kart