PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
rein-i-landskap

Rein fra Jotunheimen

Østlandet Geografisk

Rein fra Jotunheimen kan som beskyttet geografisk betegnelse brukes på kjøtt av tamrein som har gått på naturbeite i fjellområdene i Jotunheimen og Filefjell.

I Jotunheimen har man drevet med rein siden 1400-tallet, trolig enda lengre. Dagens tamreindrift har røtter tilbake til 1700-tallet, men startet opp i sin nåværende form rundt 1880. Da med god hjelp fra den samiske reindrifta. I dag driver fire ulike tamreinlag med reindrift i området, Filefjell, Fram, Vågå og Lom.

Beiteområdene er svært gode for rein, og reinen beiter seg oppover fjellet etter hvert som snøen smelter. Beite er typisk fjellbeite, med fjellblomster, lyng og lav. Dette gir kjøtt av høy kvalitet med en mild smak av vilt.

Reinen gjetes for å utnytte beiteforholdene best mulig. Den flytter selv til de områdene der beitet er best, det er ikke lov og bruke bil for å transportere reinen mellom beiteormrådene. Det er heller ikke lov å bruke kraftfôr, tilleggsfôr, eller annen kunstig tilsetningsstoff.

Reinlagenes høye kunnskap om reindrift bidrar til sunne flokker og god kjøttkvalitet. De driver systematisk avl, registrering og oppfølging av flokkene med fast ansatte gjetere.  Minimum slaktevekt for kalver er 20 kilo og minimum 50 prosent av dyrene som slaktes skal være kalv. Det sikrer tilpasset størrelse på flokkene slik at beiteområdene ikke beites ned.

rein-innhegning
reinflokk-landskap-sirkel
Del denne siden

Produsentsammenslutning

  • Adresse: Kontaktutvalget for Tamreinlagene i Sør-Norge
  • E-post: kkjastad@hotmail.com
  • Kontaktperson: Kristian Kjæstad
  • Telefon: + 47 994 89 804

Forskrift: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-08-24-2570

Kart