PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Ringerikspotet riingerike paa bord

Ringerikspotet fra Ringerike

Østlandet Geografisk

I juli blomstrer potetåkrene, og rosa-lilla blomster farger Ringerikslandskapet. Noen måneder senere er ringerikspoteten fast følge til juleribba, juletorsken og rakfisken.

Ringerikspoteten har sin opprinnelse fra midten av 1800-tallet, og er av en gammel landsort, ikke en krysningspotet slik poteter framstilles i dag. Det er ingen som vet sikkert hvor ringerikspoteten opprinnelig kom fra før den kom til Ringerike. Det antas at den etter å ha dukket opp i Norge, ble tatt med fra Botanisk hage av eieren til gården Søndre By i Hole på 1860. Poteten har vært i salg siden 1880-tallet, og ble på et tidspunkt sendt over til Amerika for å mette savnet til de norske utvandrerne.

Hver vår skilles noen av de perfekte og feilfrie potetene fra de andre, og blir morpoteter som skal settes til høstens avling. På sensommeren møtes bøndene på åkrene for å diskutere årets avlinger, og få og gi råd og tips for å best mulig ta vare plantene sine. Det er et stort fokus på gamle tradisjoner og rent håndverk.

ringerikspotet-ringerike-spann
Ringerikspotet aaker
Del denne siden

Produsentsammenslutning

Adresse: Ringerikspotet BA, v/Anne Berte Lerberg, Ask, 3519 Hønefoss,
Telefon: 48208403
E-post: post@ringerikspotet.no
Nettside: http://www.ringerikspotet.no

Forskrift: FOR 2007-06-25 nr 695: Forskrift om beskyttelse av produktbetegnelsen Ringerikspotet fra Ringerike som beskyttet geografisk betegnelse

Kart