PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
beskyttede-betegnelser-telefrukt-telemarksepler-eivor-eriksen-naerbilde2-844x476-matmerk

Telemarksepler

Østlandet Geografisk

Telemarksepler er epler (Malus x domestica) dyrket i Telemark av sortene Aroma, Discovery, Rubinstep, Rød Aroma, Rød Gravenstein, Summerred, Sunrise og Åkerø.

Det kan dokumenteres en lang tradisjon for dyrking av epler i Telemark. At Telemark ble sett på som et velegnet område for dyrking av frukt er omtalt i skriftlige kilder allerede på 1700-tallet. 

Den kommersielle epledyrkingen skjøt imidlertid først fart i etterkrigstida (1945–), da det ble bygd fruktlager og man fikk tilgang på effektive plantevernmiddel. Den lange erfaringen med fruktdyrking i Telemark har gitt høy kompetanse om dyrking av epler av god kvalitet, og Telemark er i dag det 2. største epleproduserende fylket i landet.

Jordsmonnet og klimaet i Telemark er godt egnet for epledyrking. Jordsmonnet består vesentlig av tidligere havbunn, som gjennom generasjoner med kultivering har gitt et jordsmonn rikt på både mineraler og organisk materiale og en sammensetning som holder godt på fuktigheten. I kombinasjon med god jordstruktur og moderat nedbør gir dette gode vekstforhold for epletrær og epler.

Klimaet i fruktdyrkingsområdene i Telemark kjennetegnes av en høy gjennomsnittlig normaltemperatur i vekstperioden, mye lys, varme dager og kjølige netter, spesielt inn mot høsting. Dette er faktorer som sikrer god fruktstørrelse, velforma epler, fin farge, en god balanse mellom syre- og sødme og en flott aroma.

Samspillet mellom jordsmonn, klima, sort og kunnskap er avgjørende for den karakteristiske sprø, søt-syrlige og friske fruktkvaliteten til Telemarksepler.

beskyttede-betegnelser-telefrukt-telemarksepler-eivor-eriksen-traktor-844x476-matmerk
beskyttede-betegnelser-telefrukt-telemarksepler-eivor-eriksen-naerbilde-844x476-matmerk
Del denne siden

Produsentforening

Kontaktperson: Svein Børte, daglig leder i Telefrukt AS

Telefon: 913 93 645

E-post: Svein@telefrukt.no

Forskrift: FOR-2015-12-14-1863: Forskrift om beskyttelse av Telemarksepler som geografisk betegnelse

Kart