PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
beskyttede-betegnelser-telefrukt-telemarksmoreller-eivor-eriksen-tre-844x476-matmerk

Telemarksmoreller

Østlandet Geografisk

Telemarksmoreller er søtkirsebær (Prunus avium) dyrket i Telemark av sortene Kordia, Lapins, Regina, Sweetheart, Ulster og Van. Telemarksmoreller er kjennetegnet ved en aromatisk, søt og frisk kirsebærsmak, og en fast og saftig konsistens.

Telemark, og da spesielt Midt-Telemark, er kjent som et godt fruktdyrkingsområde. I Telemark kan tradisjonen med dyrking av moreller for salg føres tilbake til 1970-tallet. Telemark er i dag det 3. største morellproduserende fylket i landet.

Jordsmonnet og klimaet i Telemark er godt egnet for dyrking av moreller. Jordsmonnet består vesentlig av tidligere havbunn, som gjennom generasjoner med kultivering har gitt et jordsmonn rikt på både mineraler og organisk materiale og en sammensetning som holder godt på fuktigheten. I kombinasjon med god jordstruktur og moderat nedbør gir dette gode vekstforhold for trærne og frukten. Klimaet i fruktdyrkingsområdene i Telemark kjennetegnes av mange soltimer, god sommertemperatur og moderate mengder nedbør i vekstsesongen. Dette sikrer moreller med ønsket størrelse, farge, sukkerinnhold, fasthet og smak.

I tillegg til de gode vekstvilkårene, er kompetanse om dyrkingsinngrep som beskjæring, gjødsling, vanning, plantevern, høsting og varehåndtering avgjørende for utviklingen og kvaliteten på frukten.
Samspillet mellom jordsmonn, klima, sort, dyrkingsinngrep og varehåndtering er avgjørende for den særegne kvaliteten til Telemarksmoreller.
beskyttede-betegnelser-telefrukt-telemarksmoreller-eivor-eriksen-landskap-tunneller-844x476-matmerk
beskyttede-betegnelser-telefrukt-telemarksmoreller-eivor-eriksen-landskap-844x476-matmerk
Del denne siden

Produsent

Kontaktperson: Svein Børte, daglig leder i Telefrukt AS

Telefon: 913 93 645

E-post: Svein@telefrukt.no

Forskrift: FOR-2016-04-12-369:​ Forskrift om beskyttelse av Telemarksmoreller som geografisk betegnelse

Kart