PC: Hold Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hold Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Høyring av utkast til endring av forskrift
Del denne siden

Høyring av utkast til endring av forskrift

Skrevet av Stiftelsen Norsk Mat den 6.3.2023

Del denne siden

Høyring av utkast til endring om vern av produktnemingane Hardangerepler, Hardangerpærer, Hardangerplommer og Hardangermoreller som geografisk nemning.

På vegne av Mattilsynet sender Stiftelsen Norsk Mat med dette utkast til endring av følgande forskriftar ut på høyring, jf. lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltingssaker § 37. 

  • 25.08.2006 nr 996 (Hardangerepler)
  • 25.08.2006 nr 997 (Hardangerpærer)
  • 25.08.2006 nr. 998 (Hardangerplommer)
  • 25.08.2006 nr. 1006 (Hardangermoreller)

Høringsfristen er 6. juni 2023. Høringssvar sendes til: post@norskmat.no

Link: Utlysningen i Norsk Varemerketidende